0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

Order Now !

02-5316293,5-6

Technical Support

Demonstration-Training

OPEN ( MON-FRI )

8.00 AM - 5.30 PM

ความรู้ Tachometer

TACHOMETER : BEST SELLER

เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ ปัจจุบันมีการออกแบบเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ 3 รูปแบบ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ดังนี้

1.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็ก

ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือการอาศัยหลักการของ สนามแม่เหล็ก โดยเครื่องมือจะได้รับไฟเลี้ยงที่เป็นกระแสตรง เมื่อวัตถุที่เราสนใจมีการหมุนผ่านลวดตัวนำจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า ซึ่งศักย์ไฟฟ้าหรือขนาดแรงดันที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปคำนวณรอบการหมุนของวัตถุที่เราสนใจได้ ได้จากสมการกำลังด้านเอาท์พุตพื้นฐาน

 Pm (w) = T (Nm) * N (RPM)

โดยที่      Pm คือ กำลังทางกลทางด้านเอาท์พุต

T คือ ทอร์ค

N คือ ความเร็วรอบสนามแม่เหล็ก

ดังนั้น จำนวนรอบที่เครื่องมือวัดได้ คือ N (RPM) = Pm (w) ÷T (Nm)

2.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการส่องผ่านของแสงจากตัวเซ็นเซอร์อินฟาเรด

จากคุณสมบัติของเซ็นเซอร์อินฟาเรด ซึ่งเป็นตัวตรวจรู้ปริมาณแสงที่กระทบ โดยเมื่อเซ็นเซอร์อินฟาเรดได้รับแสงในปริมาณหนึ่ง จะทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันไป ในกรณีนี้จะต้องต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้เซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้ทำงานได้ เมื่อเซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสงแล้วส่งสัญญาณจากการวัดนี้ไปเป็นสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถสร้างวงจรนับรูปสัญญาณความถี่เพื่อใช้คำนวณค่ารอบของวัตถุที่กำลังหมุนผ่านตัวเซ็นเซอร์อินฟาเรดนี้ได้ โดยในการวัดรอบนั้น จะต้องติดแผ่นสะท้อนแสงให้กับวัตถุที่กำลังหมุนนี้ด้วย

3.เครื่องวัดความเร็วรอบ ที่ออกแบบใช้งานโดยอาศัยหลักการปรากฏการณ์สโตโบสโคป

ปรากฏการณ์ สโตโบสโคป คือปรากฎการณ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการหมุนของวัตถุผ่านสโตโบสโคปที่เจาะเป็นซี่ร่องและหมุนดังรูป เช่นเดียวกับการวัดความเร็วของการถ่ายรูปหรือวีดีโอ ซึ่งมักจะบอกค่าความถี่ในการจับภาพเป็นหน่วย เฟรมต่อวินาที จากหลักการนี้ จึงมีการนำสโคปสมัยใหม่ที่มีแสงไฟกระพริบในการจับภาพหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า แสงแฟลต ส่องไปยังวัตถุที่กำลังหมุน แล้วนำความถี่ในการจับภาพ(จำนวนเฟรมต่อวินาที) มาคำนวณความเร็วของวัตถุที่กำลังหมุน การออกแบบเครื่องวัดความเร็วรอบในลักษณะนี้ เป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดจากสองแบบที่กล่าวมา เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสโตโบสโคป เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้หลายลักษณะ เป็นแบบตัววัดที่ไม่ทำลายชิ้นงาน คือ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสชิ้นงานก็สามารถ วัดรอบ ได้

Sale
dt2234a_600
dt-2234a-62-600

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง DT-2234A

1,950.00 ฿
2,150.00 ฿
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ เกจ์วัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > Tachometer เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง DT-2234A
dt-6236b_600
dt-6236b-30-600

DT-6236B / ST-6236B Tachometer contact/non

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดรอบดิจิตอล เกจ์ เครื่องวัดรอบ Tachometer เกจ์วัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > DT-6236B / ST-6236B
DT-2350P
DT-2350P

Digital Stroboscope DT-2350P

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ Tachometer เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > Digital Stroboscope DT-2350PA
Sale
dt2236b_600.jpg
dt2236b(1)_600

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer แบบเลเซอร์และแบบสัมผัส DT2236B

1,900.00 ฿
2,090.00 ฿
Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ เกจ์วัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > Tachometer...
at-6_600
at-6-23-600

AT-6 Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง

Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ เกจ์วัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ Tachometer เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > AT-6 Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง AT-6 Digital Tachometer
461831 Stroboscope
461831 สโตรโบสโคป

461831 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Stroboscope

461831 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Stroboscope เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและความเร็วโดยใช้อัตราแฟลช (FPM)
461995 Tachometer
461995 เครื่องวัดความเร็วรอบ

461995 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

461995 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส / แสง Tachometer Combination Contact/Laser Photo Tachometer วัดแบบไม่สัมผัสวัดได้ในระยะ 6.5 ฟุต
dt-6234b_600
dt-6234b-10-600

DT-6234B Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer วัดรอบดิจิตอล เกจ์ เครื่องวัดรอบ Tachometer เกจ์วัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ เครื่องวัดรอบดิจิตอล RPM Meter > DT-6234B Non-Contact Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสง
RPM10 Tachometer
RPM10 เครื่องวัดความเร็วรอบ

RPM10 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส / แสง + IR Thermometer

RPM10 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ และวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด สามารถวัดความเร็วรอบได้ทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส
tap-90(1)_600

แถบกาวสะท้อนแสง TAP-90

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer เครื่องวัดรอบ Speed Motor เครื่องวัดรอบมอเตอร์ แถบกาวสะท้อนแสง เทปกาวสะท้อนแสง TAP-90
461700 Tachometer
461700 เครื่องวัดความเร็วรอบ

461700 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer - เลิกผลิต

461700 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Mini Photo Tachometer ออกแบบมาให้สามารถพาพาได้สะดวกและการจับใช้งานได้เหมาะมือ
หน้าที่ 1 จาก 5

Contact Us