0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

Order Now !

02-5316293,5-6

Technical Support

Demonstration-Training

OPEN ( MON-FRI )

8.00 AM - 5.30 PM

เครื่องแจ้งเตือน ควบคุม SMS ทางข้อความ สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อสั่งแจ้งเตือนได้ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ pH / EC / TDS / DO เครื่องวัด Gas และอุปกรณ์อื่นๆ

โดยเครื่องสามารถสั่งงานให้ไปปิด หรือ เปิด อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ เช่น พัดลม pump หน้าต่าง 

ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2
Sale
sms-2
sms-3

PRT-SMS1 GSM SMS Alarm & Controller แจ้งเตือนและควบคุม

6,500.00 ฿
7,150.00 ฿
PRT-SMS1 GSM SMS Alarm & Controller แจ้งเตือนและควบคุม เครื่องแจ้งเตือน ควบคุม SMS ทางข้อความ สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อสั่งแจ้งเตือนได้ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น เครื่องวัดคุณภาพน้ำ pH / EC / TDS / DO เครื่องวัด Gas ...
RTU5013 SMS Alarm Control
RTU5013 SMS Alarm Control

RTU5013 TLEAD เครื่องวัดอุณหภูมิ SMS Alarm Control

RTU5013 TLEAD เครื่องวัดอุณหภูมิ SMS Alarm Control / GSM Temperature Monitoring Alarm

Contact Us