0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

HI3814HI3814

HI3814 HANNA ชุดทดสอบสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring

Availability: กรุณาสอบถามค่ะ

HI3814 HANNA ชุดทดสอบสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring ชุดทดสอบสารเคมีแบบหลายพารามิเตอร์ซึ่งวัด 6 พารามิเตอร์ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นกรด ด่าง คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนละลายน้ำ ความแข็ง และ pH ทั้งหมดนี้สามารถวัดได้ด้วยชุดทดสอบทางเคมี HI3814
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Product Tags

ชุดทดสอบสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring

รุ่น HI3814 แบรนด์ HANNA

Description

- The six most important parameters in environmental applications can be monitored with this combination chemical test kit. They include: acidity, alkalinity, carbon dioxide, dissolved oxygen, hardness and pH.
- great performance and ease of use. The HI3814 is equipped with all the accessories and reagents to perform over 100 tests for each parameter.
- pHep®, a popular electronic pH instrument. are included for your convenience. This small, easy-to-use pH meter provides more accurate and reliable pH readings than conventional litmus paper.
- This kit is supplied complete with a step-by-step instruction manual and a hard carrying case to easily perform tests in the field.

Specifications

Acidity (as CaCO3)        
Method: titration
Range: 0-100 mg/L (ppm); 0-500 mg/L (ppm)
Smallest Increment: 1 mg/L (ppm); 5 mg/L (ppm)
Chemical Method: methyl-orange/phenolphtalein
No. of Tests: 110

Alkalinity (as CaCO3)
Method: titration
Range: 0-100 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)
Smallest Increment: 1 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm)
Chemical Method: phenolphthalein/bromophenol blue
No. of Tests: 110

Carbon Dioxide
Method: titration
Range: 0.0-10.0 mg/L (ppm); 0.0-50.0 mg/L (ppm); 0-100 mg/L (ppm)
Smallest Increment: 0.1 mg/L (ppm); 0.5 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm)
Chemical Method: phenolphthalein
No. of Tests: 110

Hardness (as CaCO3)
Method: titration
Range: 0.0-30.0 mg/L (ppm); 0-300 mg/L (ppm)
Smallest Increment: 0.3 mg/L (ppm); 3 mg/L (ppm)
Chemical Method: EDTA
No. of Tests: 100

Oxygen, Dissolved
Method: titration
DO Range: 0.0-10.0 mg/L (ppm)
DO Smallest Increment: 0.1 mg/L (ppm)
Chemical Method: modified Winkler
No. of Tests: 110

pH
Method: electronic pH tester
pH Range: 0.0-14.0 pH
pH Smallest Increment: 0.1 pH
pH No. of tests: life of the meter

Dimensions: 440 x 330 x 100 mm
Weight: 2.3 kg

Ordering Information    

- Reagents to perform over 100 tests for every parameter
- Electronic pH tester
- Hard carrying case
- Instructions

Contact Us