ระเบียบการจัดส่งสินค้า

พื้นที่

A /1,500

B / 3,000

C / 5,000

D / 10,000

F 5,000

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ
นนทบุรี
สมุทรสาคร

-บ้านแพ้ว +150

นครปฐม

-กำแพงแสน +300

-ดอนตูม +200

-บางเลน +200

ปทุมธานี

-หนองเสือ +300

 

อยุธยา

-บ้านแพรก +400

-มหาราช +400

-ผักให่ +400

-ป่าโมก +400

-ภาชี +400

-บางบาล +300

-นครหลวง +300

-เสนา +200

-บางปะหัน +200

ชลบุรี

-สัตหีบ + 200

- หนองใหญ่ +200

ระยอง

- เขาชะเมา +400

- วังจันทร์ +400

- แกลง +400

- นิคมพัฒนา+200

- บ้านค่าย +200

- ปลวกแดง +200

สระบุรี

ฉะเชิงเทรา

วิ่งเฉพาะอำเภอเมือง

- นอกเมือง +300

จังหวัดอื่นๆ

FREE EMS

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง COD +150

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง COD +250+*

*ส่วนเพิ่ม

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง COD +350+*

*ส่วนเพิ่ม

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง COD +350+*

*ส่วนเพิ่ม

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง COD +400+*

*ส่วนเพิ่ม

หากยอดไม่ถึง ต้องการให้ส่ง **สอบถามหัวหน้า


1. สำหรับสินค้าขนาดเล็ก

ยอดต่อบิล

พื้นที่ A

พื้นที่ B

พื้นที่ C

พื้นที่ D

พื้นที่ F

< 1,499

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

1,500 – 2,999

FREE COD

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

3,000 – 4,999

FREE COD

FREE COD

+90 EMS

+90 EMS

+90 EMS

5,000 – 9,999

FREE COD

FREE COD

FREE COD

FREE EMS

FREE EMS

10,000 >

FREE COD

FREE COD

FREE COD

FREE COD

FREE EMS


Free COD : จัดส่งพร้อมรับเงิน หรือ รับเช็ค   / จัดส่งภายใน 1-2 วัน ไม่สามารถระบุวันถัดไปได้
EMS 90 บาท : คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 90 บาท รวมไปในค่าสินค้า / หรือ บิลเงินสดแยก
Free EMS : จัดส่ง FREE ทาง EMS / โอนก่อนเที่ยง จัดส่งวันเดียวกัน โอนหลังเที่ยงจัดส่งวันถัดไป สำหรับ สินค้ามีใน stock

2. สินค้าพิเศษ น้ำหนักมาก

คิดค่าส่ง เพิ่ม ตามตาราง
การเสนอราคา หากต้องคิดค่าจัดส่งเพิ่ม
ให้เสนอราคา รวมค่าจัดส่งไปในสินค้า ซึ่ง ใบกำกับภาษี จะออกเป็นค่าสินค้าเท่านั้น / หากต้องการแยก BILL ออกได้เป็น bill เงินสดเท่านั้น

Item ชนิดสินค้า ค่าจัดส่ง / เครื่อง บันทึกเพิ่มเติม
1 ตู้อบความร้อน ทุกชนิด +check ** ส่งกระบะ เช็คระยะเวลาส่งอีกครั้ง
2 เครื่องชั่ง ตั้งแต่ 10 kg ขึ้นไป , เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง +500.-  
3 Ultrasonic Cleaner ตั้งแต่ 6 ลิตร ขึ้นไป +300.-  
4 Incubator ทุกรุ่น +check ** ส่งกระบะ เช็คระยะเวลาส่งอีกครั้ง
5 Water Bath ตั้งแต่ 5 ลิตร ขึ้นไป +400.-  
6 Autoclave +check ** ส่งกระบะ เช็คระยะเวลาส่งอีกครั้ง
7 Hotplate , Stirrer ตั้งแต่ 2 ตำแหน่งขึ้นไป หรือ jumbo hotplate ตั้งแต่ 30x45 cm ขึ้นไป +500.-  
8 Centrifuge ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป +500.-  
9 DC Power Supply ทุกรุ่น +500.-  
10 กล้องจุลทรรศน์ทุกรุ่น +300.-  
11 Vacuum Pump ทุกรุ่น +300.-  
12 Dry Cabinet, Desiccators +900.-  
13 Overhead Stirrer +500.-  
14 Shaker +.-300  
15 เตาเผา +check ** ส่งกระบะ เช็คระยะเวลาส่งอีกครั้ง


3. สินค้าพิเศษ น้ำหนักมาก ราคาถูก

กรณีสั่งซื้อ Buffer Solution อย่างเดียว

ยอดต่อบิล

พื้นที่ A

พื้นที่ B

พื้นที่ C

พื้นที่ D

พื้นที่ F

< 3,000

EMS*

EMS*

EMS*

EMS*

EMS*

3,000 – 4,999

FREE COD

EMS*

EMS*

EMS*

EMS*

5,000 >

FREE COD

FREE COD

FREE COD

EMS*

EMS*


*ค่าส่ง EMS สำหรับ Buffer Solution

จำนวนขวด

ขวดแรก

ขวดต่อไป

ค่าบริการ EMS

150 บาท

+ 50 บาท


4. จัดส่งกรุงเทพฯ ปริมณฑล ด่วนพิเศษ

วินมอเตอร์ไซด์ ตรวจสอบราคา ก่อนแจ้งลูกค้าเสมอ

.