Mi405-Mi407-Mi408-Mi412 Milwaukee เครื่องวัดแอมโมเนีย 

 

 

เครื่องวัดแอมโมเนีย

   เป็นเครื่องที่วัดแอมโมเนีย, เหล็กและฟอสเฟต ความเข้มแสงที่ใช้งานง่ายและจะช่วยให้คุณอ่านได้โดยตรง ด้วยหน่วยวัดเป็นมิลลิกรัม/ลิตร เป็นการตรวจจับแอมโมเนียในระบบบำบัดน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและผู้ประกอบการฟาร์มปลาที่จะมีแอมโมเนียที่ละลายในน้ำได้และเป็นพิษมาก เจ้าของฟาร์มปลาจะต้องตรวจสอบและควบคุมระดับความปลอดภัยจากแอมโมเนียเพื่อให้แน่ใจว่า สภาพของน้ำที่เหมาะสมสำหรับกิจการของพวกเขา

Milwaukee มี 2 เครื่องที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นต่ำและความเข้มข้นปานกลางของแอมโมเนีย

  • Mi405 มีช่วงวัดจาก 0.00 ไป 9.99 มิลลิกรัม/ลิตร
  • Mi407 มีช่วงวัดจาก 0.00 ไป 3.00 มิลลิกรัม/ลิตร

  เหล็กเป็นธาตุธรรมชาติในแหล่งน้ำและใช้ทั้งดื่มและในอุตสาหกรรม

Milwaukee มีเครื่องมือวัดเหล็ก โดยมีช่วงการวัดที่ 0.00 ไป 5.00 มิลลิกรัม/ลิตร

  ฟอสเฟตที่มีอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติและความเข้มข้นที่พบมักจะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามสุขภาพใดๆ ที่เฉพาะเจาะกับมนุษย์ อย่างไรก็ตามถ้ามีการปนเปื้อนมากเกินไปหลังจากการใช้สารเคมีจากการเกษตรหรือน้ำเสีย การปล่อยน้ำเหล่านั้นทิ้งก็สามารถทำให้ตะไคร่น้ำมีมากเกินไปหรืออาจจะมีการเติบโตของพืชมากเกินไป

Milwaukee มีเครื่องวัดรุ่น Mi412  ที่วัดฟอตเฟสได้โดยมีช่วงการวัดคือ  0.00 ไป 2.50 มิลลิกรัม/ลิตร

 

Mi405-Mi407-Mi408-Mi412 Milwaukee เครื่องวัดแอมโมเนีย