เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์

เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร์ ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากคือจะนำมาใช้สำหรับการวัดระยะระหว่างผนัง ระยะความสูงจากพื้นถึงเพดาน การวัดปริมาตรและการวัดพื้นที่ ตัวเครื่องวัดระยะจะทำการวัดด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งการวัดนั้นจะมี แสงเลเซอร์ โดยมี Laser Pointer ในการบอกหรือชี้ตำแหน่ง การใช้แสงเลเซอร์วัดระยะมีความแม่นยำสูง ข้อดีที่นิยมใช้ เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ คือ มีความสะดวกและรวดเร็วเหมาะกับการใช้งานภาคสนาม ในส่วนของข้อจำกัดของเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ ถ้าพื้นผิวสะท้อนไม่ดีหรือมีการหักเหของ แสง มากเกินไปจะทำให้ค่าที่อ่านได้นั้นคลาดเคลื่อน  

 

 เครื่องวัดแสงแบบเลเซอร์