การเลือกใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องวัดระยะที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดในการวัดออกแบบมาให้สามารถวัดได้ทั้งภายในและภายนอก เหมาะกับงานตรวจสอบที่ต้องการความละเอียดความสะดวกและความแม่นยำสูง เช่น งานกลึง , งานชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น ในปัจจุบันเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 แบบ คือ 

1.Vernier Caliper แบบดิจิตอล เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด เพราะสามารถอ่านค่าได้ง่ายเนื่องจากแสดงค่าทีวัดได้เป็นตัวเลขบนจอแสดงผล

 

 

2. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ MANUAL เป็นเวอร์เนียที่ใช้งานกันทั่วไป อ่านค่าจากสเกลที่ตัวเครื่อง

 

 

3.เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบ INCH AND METRIC DIAL CALIPER เป็นเวอร์เนียที่อ่านค่าแบบความละเอียดสูงจากสเกล