เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner

เครื่องล้างความถี่สูง หรือ Ultrasonic Cleaner เป็นเครื่องล้างทำความสะอาดคราบสกปรกในที่ที่ไม่สามารถล้างทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมดาได้ซึ่งจะทำงานด้วยความถี่สูงถึง 40 KHz คลื่นความถี่จะถูกสร้างขึ้นโดยหัว Transducer ซึ่งมีอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ภายในเป็น  Crystal คลื่นความถี่นั้นจะส่งผ่านตัวกลางก็คือน้ำหรือสารที่ใช้ทำความสะอาดในการใช้งาน

ในปัจจุบันมีการนำเครื่องล้างความถี่สูงหรือ Ultrasonic Cleaner มาใช้งานกันอย่างแผ่หลายทั้งทางด้านการแพทย์และด้านอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยส่วนมากจะใช้ในการล้างเครื่องประดับตามร้านจิวเวลลี, การใช้ล้างแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์, การใช้ล้างอุปกรณ์การแพทย์หรืออุปกรณ์ทันตกรรมหรือ อุปกรณ์ประเภทโลหะหรือจำพวกทองเหลือง,ทองแดงและ แสตนเลส หรือที่เห็นกันเป็นประจำตามร้านซ่อมเครื่องปริ้นจะใช้สำหรับล้างหัวของตลับหมึกปริ้นเตอร์