การเลือกใช้งานเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าแคลมป์มิเตอร์

ในการทำงานหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอกภัยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงหรือการวัดค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆ  ดังนั้นเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ตัวเครื่องมือแคลมป์มิเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ในปัจจุบันแคลมป์มิเตอร์ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้สามารถวัดค่าได้หลายพารามิเตอร์ เช่น สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าได้ , วัดความถี่ , ไดโอด , คาปาซิแตนซ์ , อุณหภูมิโดยใช้โพรบ Type K , หรือสามารถวัดค่าอุณหภูมิโดยการวัดแบบอินฟาเรด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกแคลมป์มิเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้