คุณ Doris Klein , Business Development Manager ของ FLIR Sytems Inc. ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ EXTECH ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรโทรนิกส์ ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

Extech visit Protronics