วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด ปิดทำการ วันที่ 13-16 เมษายน 2566 

*เปิดทำการปกติ 17 เมษายน  2566 ค่ะ

วันหยุด