ประกาศวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่

บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด ปิดทำการ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567

*เปิดทำการปกติ 3 มกราคม 2567 ค่ะ


title