0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป* ส่งฟรี KERRY

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

HM-500 HydroMasterHM-500 HydroMaster

HM-500 / HM DIGITAL เครื่องวัด pH/EC/TDS/Temp

11,500.00 ฿

Availability: กรุณาสอบถามค่ะ

HM-500 / HM DIGITAL เครื่องวัดกรดด่าง ความนำไฟฟ้า ทีดีเอส และอุณหภูมิ Continuous pH/EC/TDS/Temp Monitor ตัวเครื่องสามารถตั้งโต๊ะหรือแขวนผนังได้
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Product Tags

เครื่องวัดกรดด่าง ความนำไฟฟ้า ทีดีเอส และอุณหภูมิ HM-500 HM DIGITAL 

Continuous pH/EC/TDS/Temp Monitor 

The HM Digital HydroMaster (HM-500) monitors pH, Temp˚C/˚F, EC & TDS providing accurate, stable readings the user can rely on. The unit can be wall mounted, is portable thanks to its rechargeable battery, and can be used as a benchtop monitor with its stand.

HM-500

HM DIGITAL HydroMester (HM-500) ตรวจสอบค่า pH,อุณหภูมิ˚C/˚F, EC & TDS ให้ความแม่นยำในการอ่านที่ผู้ใช้สามารถพึ่งพาได้ สามารถแขวนติดผนังได้ มีแบบพกพาด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ และสามารถใช้เป็นจอภาพ แบบตั้งโต๊ะพร้อมขาตั้ง

คุณสมบัติ

 • ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง pH / EC / TDS / อุณหภูมิ
 • แบตเตอรี่ชาร์จ
 • ความต้านทาน RF
 • แบบพกพา/ผนัง/แบบตั้งโต๊ะ
 • จัดเก็บข้อมูล: สูงสุด 20 วัดอ่านค่า
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ: หลังจาก 5 นาที
 • สัญญาณเตือน: ปรับได้สูงและต่ำกำหนดจุดและ เปิด / ปิด
 • จอแสดงผล: จอแอลซีดีระบบสัมผัสหน้าจอที่มีประเภทแสงหลังอัตโนมัติ
 • โพรบสอบสวน: ABS กับอิเล็กโทรดแพลทินัม EC / เดี่ยวแยก pH เซ็นเซอร์

 

ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงการวัด

 • ค่า pH: 0.00 ถึง 14.00 pH
 • อุณหภูมิ: 0.0 ถึง 80.0 องศาเซลเซียส / 32.0 ถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์
 • TDS: 0 ถึง 9999 ppm / 0 ถึง 10.00 ppt
 • EC: 0 ถึง 9999 µS / 0 ถึง 20.00

 

ATC

 • ช่วง: 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์)
 • ความถูกต้อง ค่า pH: ± 0.02 pH
 • ความถูกต้อง อุณหภูมิ: ± 0.5v 
 • ความถูกต้อง TDS: ± 0.2% 
 • ความถูกต้อง EC: ± 0.2% 

 

มาตรส่วนการวัด

 • pH: pH
 • อุณหภูมิ: องศาเซลเซียส (°C), องศาฟาเรนไฮต์ (°F)
 • TDS: ppm (0.5 / ppm (0.7) / ppt (0.5) / ppt (0.7) 
 • EC: µS / mS

 

ความละเอียด

 • ค่า pH: 0.1 pH
 • อุณหภูมิ: 0.1 องศาเซลเซีย / 0.1 องศาฟาเรนไฮต์
 • TDS:  ppm: 0.1 ppm (0 - 99.9 ppm) / 1 ppm (100 - 9999 ppm) / ppt: 0.01 ppt (0 - 10.00 ppt)
 • EC: µS: 0.1 µS (0 - 99.9 µS) / 1 µS  (100 - 9999 µS) / mS: 0.01 mS  (0 - 20.00 mS)
 • แหล่งพลังงาน: AC 110V - 220V / ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน: 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส (0 ถึง 122 องศาเซลเซียส) / RH 80% (EC โพรบ: 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส)
 • เซ็นเซอร์สายเคเบิล: ขนาด 24 นิ้ว ป้องกันคู่สาย
 • ขนาด: ประมาณ  8 x 4 x 1.5 นิ้ว
 • น้ำหนัก: 15.2 ออนซ์ สำหรับบอดี้ / 5 ออนซ์สำหรับหัววัดที่สอง (ไม่รวมกรณี)

 

มาพร้อมกับ

 • 1 โพรบ pH (SP-P5)
 • 1 โพรบ TDS/EC (SP-C5)
 • 1 แพ็คเก็ตของ pH Solution การจัดเก็บ  (PH-PSTOR)
 • 1 แพ็คเก็ต 1000 ppm สารละลายบัฟเฟอร์ (CP-1000)
 • 1 แพ็คเก็ตของ pH 7 สารละลายบัฟเฟอร์ (PH-P7)
 • 1 แพ็คเก็ตของ pH 4 สารละลายบัฟเฟอร์ (PH-P4)
 • 2 แผ่นลอย

 

Features

•  Continuous: pH / EC / TDS / Temp Monitor

•  Rechargeable battery

•  RF Resistant

•  Portable/Wall Mount/Benchtop

•  Data Storage: Up to 20 measurement readings

•  Auto Shut-Off: After 5 minutes

•  Alarm: Adjustable High & Low Set Point and on/off

•  Display: LCD Touch-Type Screen with Auto Back lighting

•  Probe: ABS with Platinum electrodes for EC / Single Junction pH Sensor

Specifications

•  Measurement Range:
    -- pH: 0.00 - 14.00 pH
    -- Temperature: 0.0 - 80.0 °C / 32.0 - 176 °F
    -- TDS: 0 - 9999 ppm / 0 - 10.00 ppt
    -- EC: 0 - 9999 µS / 0 - 20.00

•  ATC
   -- Range: 25°C (77°F)
   Accuracy
    -- pH: ± 0.02 pH
    -- Temp: ± 0.5v 
    -- TDS: ± 0.2% 
    -- EC: ± 0.2 %

•  Measurement Scales
    -- pH: pH
    -- Temp: °C, °F
    -- TDS: ppm (0.5 / ppm (0.7) / ppt (0.5) / ppt (0.7) 
    -- EC: µS / mS

•  Resolution
    -- pH: 0.1 pH
    -- Temp: 0.1°C / 0.1 °F
    -- TDS: ppm: 0.1 ppm (0 - 99.9 ppm) / 1 ppm (100 - 9999 ppm) / ppt: 0.01 ppt (0 - 10.00 ppt)
    -- EC: µS: 0.1 µS (0 - 99.9 µS) / 1 µS  (100 - 9999 µS) / mS: 0.01 mS  (0 - 20.00 mS)

•  Power Source: AC 110 V - 220V / Rechargeable Lithium Ion Battery

•  Function Environment: 0 - 50°C (0-122°C) / RH 80 % (EC Probe: 0 - 80°C)

•  Sensor Cable: 24-inch shielded Coaxial Cable

•  Dimensions: About 8 x 4 x 1.5 inches

•  Weight: 15.2 ounces for body / 5 ounces for two probes (without case)

Includes

•  1 pH probe (SP-P5)

•  1 TDS/EC probe (SP-C5)

•  1 packet of pH Storage Solution (PH-PSTOR)

•  1 packet of 1000 ppm Buffer Solution (CP-1000)

•  1 packet of pH 7 Buffer Solution (PH-P7)

•  1 packet of pH 4 Buffer Solution (PH-P4)

•  2 Flotation Discs

 

Product Information
Datasheet Product Brochure
Manual คู่มือ เครื่องมือวัด
HM DIGITAL Catalog คู่มือ เครื่องมือวัด

Contact Us