เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวัดความชื้น Moisture Balnce ลด 50% เหลือ 3250 บาท เท่านั่น PONPE 311

MB65