เครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบ ต่อ Bluetooth ลด 50% 

 เครื่องวัดความหนาสี

PONPE 936FN

PONPE 916FN