แจกฟรี Infrared Thermometer วัดไข้ แบบที่ 7-11 ใช้

ไม่ต้องซื้อ เพียงถ่ายรูปสินค้า PONPE แล้ว โพสลง Facebook หรือ Line (Public) พร้อม Hashtag #PONPE

ประกาศผู้ได้รับรางวัล วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทาง facebook และ website ---> เลื่อนประกาศผล เป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คะ 

Thermometer วัดไข้
JEDTO 100GP

 

  • IR-Thermometer1
  • IR-Thermometer10
  • IR-Thermometer2
  • IR-Thermometer3
  • IR-Thermometer4
  • IR-Thermometer5
  • IR-Thermometer6
  • IR-Thermometer7
  • IR-Thermometer8
  • IR-Thermometer9

 

ฟรี Infrared Thermometer

 

ประกาศผล ลูกค้าที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม แจก นาฬิกาจับเวลา