ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน สิงหาคม 2560

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


 • 445713_21-8-60
 • 445713_28-8-60
 • AS26_24-8-60
 • AW005_23-8-60
 • CM8826FN_4-8-60
 • DT-172_18-8-60
 • DT-625_9-8-60_1
 • DT-625_9-8-60_2
 • DT-8820_23-8-60
 • EX800_23-8-60
 • GM100_30-8-60
 • GT-SONIC-D6_10-8-60
 • MA871_23-8-60
 • MW600_3-8-60_1
 • PONPE-590_17-8-60
 • PONPE-LD1_9-8-60
 • SD200_11-8-60
 • SDL900_3-8-60_1
 • SDL900_3-8-60_2
 • TM-190_28-8-60
 • TM-8811_11-8-60
 • TM-8811_22-8-60

 

วันที่: 30 สิงหาคม 2560

คุณชาญณรงค์, จังหวัดปทุมธานี

Model: GM100

GM100_30-8-60


  


วันที่: 28 สิงหาคม 2560

คุณกฤษดา, กรุงเทพมหานคร

Model: TM-190, PONPE 490

TM-190_28-8-60

 

วันที่: 28 สิงหาคม 2560

บริษัท ศิริมิตร จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: 445713, TH91A

445713_28-8-60


 


วันที่: 24 สิงหาคม 2560

บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: AS26

AS26_25-8-60


 


วันที่: 23 สิงหาคม 2560

บริษัท โทเทิล เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: AW005, PONPE490

 

วันที่: 23 สิงหาคม 2560

บริษัท บีท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DT-8820, AMF028

DT-8820_23-8-60

 

วันที่: 23 สิงหาคม 2560

บริษัท เทคนิคอล วอเตอร์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: EX800

EX800_23-8-60


 


วันที่: 22 สิงหาคม 2560

บริษัท เค เอ็ม เอส สมาร์ทเทค จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: EC400, MA871, PH100

MA871_23-8-60


 


วันที่: 22 สิงหาคม 2560

บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Model: TM-8811

TM-8811_22-8-60


 


วันที่: 21 สิงหาคม 2560

บริษัท 12 พลัสเฮิร์บ จำกัด

Model: 445713

445713_21-8-60


 


วันที่: 18 สิงหาคม 2560

บริษัท เคทีแอนด์ที อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด

Model: DT-172TK

DT-172TK_18-8-60


 


วันที่: 17 สิงหาคม 2560

บริษัท เอกและโอ๊ก จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: PONPE 590, CCT-5320E

PONPE 590_17-8-60


 


วันที่: 11 สิงหาคม 2560

บริษัท ไทย-อบิลิตี้-เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, จังหวัดระยอง

Model : TM-8811, MT200-GEL

TM-8811_11-8-60

 

วันที่: 11 สิงหาคม 2560

บริษัท สยาม เซ็นทรัล ซัพพลาย จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model : SD200

SD200_11-8-60


 


วันที่: 10 สิงหาคม 2560

คุณภัทรพล, กรุงเทพมหานคร

Model : GT SONIC-D6

GT SONIC-D6_10-8-60


 


วันที่: 9 สิงหาคม 2560

บริษัท เอสพียู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model : PONPE LD1

PONPE LD1_9-8-60

 

วันที่: 9 สิงหาคม 2560

บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร

Model : DT-161, DT-625, AMF004

DT-625_9-8-60       DT-625_9-8-60

 


วันที่: 4 สิงหาคม 2560

บริษัท เอ็นเจ พาร์ทแอนด์เพลทติ้ง จำกัด, จังหวัดชลบุรี

Model : CM8826FN, PH-80, PRT-PH4M, PRT-PH7M, PRT-PH10M

CM-8826FN_4-8-60


 


วันที่: 3 สิงหาคม 2560

บริษัท ไดอิชิ จิตสุเกียว (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model : SDL900

SDL900_3-8-60       SDL900_3-8-60

 

วันที่: 3 สิงหาคม 2560

คุณวีรศักดิ์, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Model : MW600, PH900

MW600_PH900_3-8-60