ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนธันวาคม 2560

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


  • 8371_011260
  • AMT126A_041260
  • SD900_041260

 

วันที่: 1 ธันวาคม 2560

คุณเอนก, จังหวัดนนทบุรี

Model: 8371

8371


 


วันที่: 4 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโตเมชั่น จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: AMT126A

AMT126A

 

วันที่: 4 ธันวาคม 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จังหวัดปทุมธานี

Model: SD900

SD900