ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนเมษายน 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


 • 39240
 • 445703
 • 8371
 • AMT-300
 • BE816A
 • CL203
 • CO200
 • CO250
 • COM-300
 • DT-625
 • DT-8920
 • GM550
 • GM63A
 • GM8902
 • HI7004L
 • HI739-26
 • HI771-25
 • MS-H-S
 • MW600-1
 • PH-1110A
 • PH100
 • PONPE-420
 • PONPE-520BR
 • S500-EX-RJ45
 • TAP-90
 • TESTO-608-H1
 • TH060H
 • TH10
 • TH801D
 • TM-102
 • TM-188
 • TM-305U-
 • TM-305U-1
 • TM-305U
 • TM-8811

 

 

วันที่: 27 เมษายน 2561

บริษัท ซีสเท็ม พรูฟว์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

Model: GM8902 , GM550

GM8902

 


 

วันที่: 26 เมษายน 2561

บริษัท ศิริมิตร จำกัด

Model: HI771-25

HI771-25

 

 

วันที่: 26 เมษายน 2561

บริษัท เอ็มเอส เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด

Model: TESTO 608-H1

TESTO 608-H1

 

 

วันที่: 26 เมษายน 2561

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด

Model: S500-EX-RJ45

S500-EX-RJ45

 วันที่: 25 เมษายน 2561

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Model: CO200 , CO250

CO200

 

วันที่: 25 เมษายน 2561

คุณปิยาภรณ์

Model: PONPE 520BR

PONPE 520BR

 วันที่: 23 เมษายน 2561

บริษัท พร้อม เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด

Model: CL203

CL203

 

วันที่: 23 เมษายน 2561

บริษัท เอ็นดู เซอร์วิส จำกัด

Model: GM550

GM550

 

วันที่: 23 เมษายน 2561

บริษัท พีจีแอล แคลซัพพลาย จำกัด

Model: TH060H

TH060H

 

วันที่: 23 เมษายน 2561

บริษัท ไฮล์ บิสสิเนส จำกัด

Model: DT-8920

DT-8920

 

วันที่: 23 เมษายน 2561

บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด

Model: BE816A

BE816A

 


 

วันที่: 19 เมษายน 2561

บริษัท เฮิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด

Model: TM-305U

TM-305U

 


 

วันที่: 18 เมษายน 2561

คุณวินัย

Model: 445703PONPE 490

445703

 

 

วันที่: 18 เมษายน 2561

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ที. อีควิปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง

Model: PH-1110A

PH1110A

 


 

วันที่: 12 เมษายน 2561

บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคซะ จำกัด

Model: GM63A

GM63A


วันที่: 11 เมษายน 2561

คุณวิวรรธ์

Model: AMT126A , PH100

PH100

 

วันที่: 11 เมษายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็นพี ควอลิตี้ ซัพพลาย

Model: COM-300 , PH55

COM-300

 

วันที่: 11 เมษายน 2561

คุณวุฒิกรณ์ 

Model: 8371

8371

 

วันที่: 11 เมษายน 2561

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด, จังหวัดนนทบุรี

Model: 39240

39240

 


วันที่: 10 เมษายน 2561

บริษัท สยามนวธาร จำกัด, พระนครศรีอยุธยา

Model: TM-188

TM-188

 

วันที่: 10 เมษายน 2561

คุณพจน์

Model: AMT-300 (KC-300)

AMT-300

 

วันที่: 10 เมษายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส แกรนด์ กรุ๊ป

Model: TAP-90

TAP-90

 

วันที่: 10 เมษายน 2561

บริษัท ซีไจแกนติค คาร์บอน

Model: TH801D

TH801D

 

วันที่: 10 เมษายน 2561

คุณนิกรม

Model: MW600

MW600


 


วันที่: 9 เมษายน 2561

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Model: TM-305U

TM-305U

 

วันที่: 9 เมษายน 2561

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด

Model: TH10

TH10

 

วันที่: 9 เมษายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงกุล เอ็กซ์เพรส

Model: HI7004L

HI7004L


 


วันที่: 5 เมษายน 2561

คุณวันชัย

Model: TM-102

TM-102

 

วันที่: 5 เมษายน 2561

บริษัท เอ็ม เจ สองพันเก้า จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

Model: TM-305U

TM-305U

 

วันที่: 5 เมษายน 2561

บริษัท มิตซุบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: CO250

CO250

 

วันที่: 5 เมษายน 2561

คุณอัลดุลเราะมัน, จังหวัดปัตตานี

Model: HI739 , HI739-26

HI739-26

 

วันที่: 5 เมษายน 2561

บริษัท เค ซี วิศวกรรมและบริการ จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ

Model: TM-8811

TM-8811


 


วันที่: 4 เมษายน 2561

บริษัท ไอเอฟแซด เทคโนโลยี จำกัด, กรุงเทพมหานคร

Model: DT-625

DT-625

 

วันที่: 4 เมษายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมดิคอล, จังหวัดนนทบุรี

Model:  MS-H-S , HTC-2

MS-H-S

  

วันที่: 4 เมษายน 2561

บริษัท ซันฮ่าร่า ฟู้ดส์ จำกัด, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Model: PONPE 420

PONPE 420