ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนพฤษภาคม 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


 • 6250
 • AMT08
 • AN90
 • COM-300
 • DT-125H
 • DT-8852
 • EC400
 • EC900
 • GM640
 • GM8902
 • MC-7825G_070561
 • MT180_070561
 • NK-2
 • PONPE-490-
 • PONPE-490
 • PONPE-926FN_070561
 • PT-002
 • RHB-32ATC
 • RHS-28ATC
 • RHT10
 • TA300A
 • TH060H
 • TH90
 • TM-188D
 • VGT-1200-
 • VGT-1200

 

วันที่: 17 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไฮลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Model: VGT-1200

VGT-1200 เครื่องล้างความถี่สูง

 

วันที่: 17 พฤษภาคม 2561

บริษัท เฉลียวการช่าง และค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

Model: TH060H

 

วันที่: 17 พฤษภาคม 2561

บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Model: PONPE 490

PONPE 490 เครื่องวัดอุณหภูมิ

  


วันที่: 16 พฤษภาคม 2561

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Model: COM-300 , PRT-PH4M , PRT-PH7M , PRT-PH10M

COM-300

 

วันที่: 16 พฤษภาคม 2561

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังวิเศษ

Model: RHT10

RHT10

 

วันที่: 16 พฤษภาคม 2561

บริษัท เทคนิคคอล ทีม พริซิชั่น จำกัด

Model: DT-125H

DT-125H

 

วันที่: 16 พฤษภาคม 2561

บริษัท ออโรร่า เคมีคอล จำกัด

Model: GM8902 , GM550

GM8902

 


วันที่: 10 พฤษภาคม 2561

คุณสม

Model: PT-002 , ST-2

PT-002

 

วันที่: 10 พฤษภาคม 2561

คุณปวีณ์นุช

Model: DT-8852

DT-8852

 


วันที่: 9 พฤษภาคม 2561

คุณสมควร

Model: TA300A

TA300A

 

วันที่: 9 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไทย อินเตอร์ อาร์ดแวร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Model: TH90

TH90

 

วันที่: 9 พฤษภาคม 2561

คุณ Kyaw Hlaing Win

Model: EC900 , MD200 , RD 125 , 2420722 , BD 600 , MW600

EC900

 

วันที่: 9 พฤษภาคม 2561

บริษัท วีว่า ฟู้ด จำกัด

Model: GM550 , RHS-28ATC

RHS-28ATC

 


 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท โอ คิว ไอ อินสเปคชั่น เซอร์วิส (1998) จำกัด, จังหวัดระยอง

Model: MT180

MT180 Thickness Gauge

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท นิหว่า (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ

Model: MC-7825G

MC-7825G

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจ, กรุงเทพมหานคร

Model: PONPE 926FN, MT180

PONPE 926FN

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.จี.ทีม

Model: VGT-1200

VGT-1200

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

คุณธนะชัย

Model: GM640

GM640

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด

Model: 6250 , 6510USB

6250

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด

Model: AN90

AN90

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท อีเลกตริคอลอ วอเตอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

Model: EC400 , ECCON1413BT

EC400

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท สยามนวธาร

Model: TM-188D

TM-188D

 

วันที่: 4 พฤษภาคม 2561

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด

Model: NK-2

NK-2

 


วันที่: 3 พฤษภาคม 2561

คุณนพดล

Model: TM20 , PONPE 490

PONPE 490

 

วันที่: 3 พฤษภาคม 2561

บริษัท นาโนแมก จำกัด

Model: AMT08

AMT08

 

วันที่: 3 พฤษภาคม 2561

คุณมนัส

Model: RHB-32ATC

RHB-32ATC