ตัวอย่างลูกค้าหน้าร้าน เดือนกรกฎาคม 2561

ขอบพระคุณอย่างสูงคะ 


  • 11
  • 22
  • 3

 

วันที่: 6 กรกฎาคม 2561

บริษัทซีเอชอีซี ไทย จำกัด

Model: AMT21

AMT21

 

วันที่: 6 กรกฎาคม 2561

บริษัท เจมีไทย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

Model: DT-125H

DT-125H

 

วันที่: 6 กรกฎาคม 2561

บริษัท เอส.เอ็ม.ที คอมเพลสเซอร์และบริการ จำกัด

Model: GM3125

GM3125