Protroject: เปลี่ยนสายโพรบ สำหรับเครื่องรุ่น CCT-3320  

สถานที่: บริษัท ฟาร์ม่าดีไซน์ จำกัด, จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่: 11 พฤษภาคม 2560

CCT-3320

 • IMG_1051
 • IMG_1052
 • IMG_1053
 • IMG_1054
 • IMG_1055
 • IMG_1056
 • IMG_1058
 • IMG_1060
 • IMG_1061
 • IMG_1064
 • IMG_1065
 • IMG_1066
 • IMG_1067
 • IMG_1072