Project: 1.ทดสอบตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด รุ่น GM900 ที่ลูกค้าซื้อไปกับหน้างานจริง
            2.ทดสอบตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด รุ่น  FLUKE  62MAX และ DT-9868 กับหน้างานจริง

สถานที่: บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด, จังหวัดปทุมธานี

วันที่: 31 มกราคม 2561

FLUKE 62MAX

  • GM900_310161_1
  • GM900_310161_2
  • GM900_310161_3
  • GM900_310161_4
  • GM900_310161_5
  • GM900_310161_6