Project: ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น Davis Vantage Pro2 6163 ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2561

 6163 Weather Station

 

  • 6163_1
  • 6163_2
  • 6163_3
  • 6163_4
  • 6163_5
  • 6163_6
  • 6163_7
  • 6163_8