Project: ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น Vantage Pro2 Plus 6163 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2561

 6163 Weather Station

 

 • 1-1
 • 1
 • 2
 • 3-1
 • 3
 • 4-1
 • 4
 • 5
 • 6-1
 • 6
 • 7-1
 • 7
 • 8