Project: ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น Vantage Pro2 Plus 6163 ณ สถานีวิจัยดอยปุย (สวนสองแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2561

 Vatage Pro2 6163

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8