Project: Training เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบบันทึกข้อมูลและส่งสัญญาณเตือน SMS รุ่น S500-TH-GSM

สถานที่: บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, จังหวัดฉะเชิงเทรา   

วันที่: 27 มิถุนายน 2561

S500-TH-GSM

 

  • S500-TH-GSM_270661_1
  • S500-TH-GSM_270661_2
  • S500-TH-GSM_270661_3
  • S500-TH-GSM_270661_4