Project: ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงสาร CENTRIFUGE รุ่น DM0412

สถานที่: ศูนย์ความงามเคบิวตี้ , กรุงเทพมหานคร

วันที่: 8 สิงหาคม 2561

DM0412

  • 1
  • 2