Project: ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น 6250 แบรนด์ Davis Instruments

สถานที่: บริษัท ไทยแท้ง เทอร์มินัล จำกัด , จังหวัดระยอง

วันที่: 31 ตุลาคม 2561

 6250

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7