Project: เข้าไปดูตัวเครื่อง pH controller PONPE 590 ที่มีปัญหา และตรวจเช็คโพรบ

สถานที่: 75/16 หมู่ 5 ซ.วัดโสภณาราม  ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วันที่: 1 พฤศจิกายน 2561

 PONPE 590

  • 1
  • 2
  • 3