Project: แก้ไขปัญหาการใช้งานตัวเครื่องให้ลูกค้า รุ่น DL160 แบรนด์ EXTECH

สถานที่: 31 ซอยกำแพงเพชร 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

DL160

 

  • 1