Project: แก้ไขปัญหาการใช้งานตัวเครื่องให้ลูกค้า เครื่องวัดความหนืด DIGITAL VISCOMETE รุ่น NDJ-8S แบรนด์ TLEAD 

สถานที่:บจก. สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรมโรงงาน / จังหวัดสมุทรปราการ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

 NDJ-8S

  • NDJ-8S