Project: Training พร้อมติดตั้งเครื่องวัดและควบคุมความนำไฟฟ้า รุ่น PONPE 595, HI7632-00

สถานที่: Chiba Metal (Thailand) Co., Ltd. / จังหวัดระยอง 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

PONPE 595H

  • PONPE-595H1_071119
  • PONPE-595H2_071119
  • PONPE-595H3_071119
  • PONPE-595H4_071119
  • PONPE-595H5_071119
  • PONPE-595H6_071119