Project: Training ส่งเครื่อง DIGITAL WATER BATH 21.3 รุ่น BWS-20  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave รุ่น FD80R @โรงเรียนบ้านนา  แบรนด์ Zealway ,Bluepard

สถานที่: โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 อำเภอบ้านนา / จังหวัดนครนายก 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

  • 1
  • 2