Training ติดตั้งตัวเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน  WIRELESS VANTAGE PRO2 WEATHER STATION เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น 6152 แบนด์ DAVIS INSRUMENTS

สถานที่: บริษัท JGC(Project : Harmony) สุขุมวิท 16 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง 

วันที่ 15 มกราคม 2563

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8