Training เปลี่ยนสินค้า เครื่องวัดความแข็ง HARDNESS TESTER  รุ่น MH600  แบนด์ MITECH @ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงกลการ 

สถานที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงกลการ 12/17 หมู่7 ถนนธนบุรี-ปากท่อ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มกราคม 2563

  • 1