Training ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ DO METER รุ่น MW600 แบนด์ MILWAUKEE

สถานที่ บริษัท BB Welder co. Ltd ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  • 1