Training ส่งสินค้า เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด สำหรับวัดไข้ รุ่น GM3655 แบนด์ BENTECH

สถานที่  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  ซอยสวนผัก52 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 25 มีนาคม 2563

  • 1