Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน  RPM10 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ และ PONPE 322-1 เครื่องวัดแก๊ส 

สถานที่จัดส่ง การไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

RPM-10,PONPE 322-1