Onsite Service ส่งสินค้า HT-2000 HTI เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 METER จำนวน 18 เครื่อง

สถานที่จัดส่ง บริษัท เคอิไอชา (ไทยแลนด์)จำกัด จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

HT-2000