Onsite Service ส่งสินค้า RC-5 และ GSP-6 ELITECH เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ทั้งหมด 39 เครื่อง

สถานที่จัดส่ง บริษัทยูแอนด์ซี โฮลดิ้ง จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

RC-5,GSP-6