Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน NDJ-8S เครื่องวัดความหนืด, PAL-1 เครื่องวัดความหวาน และ PONPE 490 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น

สถานที่จัดส่ง บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด จังหวัด นครปฐม

วันที่ 17 กันยายน 2564

NDJ-8S, PAL-1, PONPE 490