Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน HF-1000, EC900, 101-2201, NDJ-8S และ ASC-S-1000-700 

สถานที่จัดส่ง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 5 พฤษจิกายน 2564

NDJ-8S, EC900, 101-2201, HF-1000, ASC-S-1000-700

 

Training1

 

Training2

 

Training3

 

Training4