Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่องวัดสี  Colorimeter สินค้ารุ่น WF32+WF-OPTION 

COLORIMETER

สถานที่จัดส่ง  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่  11 กรกฎาคม 2565

สินค้ารุ่น WF32+WF-OPTION

เครืองวัดสี

เครืองวัดสี

  WF32

WF32