Training ส่งสินค้า ดูแลลูกค้านอกสถานที่

TIME5100  เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา HARDNESS TESTER

HARDNESS TESTER

สถานที่จัดส่ง  โรงงานปูนนครหลวง      
วันที่ 24 มีนาคม 2566

👉TIME5100  เครื่องวัดความแข็ง HARDNESS TESTER

 

TIME5100MITECH