0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Products tagged as: น้ำยาแบบซอง

HI70080C HANNA TDS Calibration น้ำยาแบบซอง 800 mg/L เป็นสารละลายสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า TDS Meter ค่ามาตรฐาน 800 mg/L (ppm) มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70038C HANNA TDS Calibration น้ำยาแบบซอง 6.44 g/L เป็นสารละลายสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า TDS Meter ค่ามาตรฐาน 6.44 g/L (ppt) มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70032C HANNA TDS Calibration น้ำยาแบบซอง 1382 mg/L เป็นสารละลายสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า TDS Meter ค่ามาตรฐาน 1382 mg/L (ppm) มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70010P HANNA Buffer Solution น้ำยาแบบซอง pH10.01 มีความแม่นยำ ±0.01 pH สำหรับน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter ( ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง )

HI70039C HANNA EC Calibration น้ำยาแบบซอง 5000 μS/cm สารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70031C HANNA EC Calibration น้ำยาแบบซอง 1413 uS/cm สารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70030C HANNA EC Calibration น้ำยาแบบซอง 12880 µS/cm สารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70010C HANNA BUFFER SOLUTION น้ำยาแบบซอง pH10.01 มีความแม่นยำ ±0.01 pH สำหรับน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70009C HANNA BUFFER SOLUTION น้ำยาแบบซอง pH9.18 มีความแม่นยำ ±0.01 pH สำหรับน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

HI70007C HANNA BUFFER SOLUTION น้ำยาแบบซอง pH7.01 มีความแม่นยำ ±0.01 pH สำหรับน้ำยาสอบเทียบเครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter มีใบรับรองการวิเคราะห์สอบเทียบ (ใบรับรอง Certification) ขนาด 20mL 1 กล่อง 25 ซอง

Contact Us