0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Products tagged as: เครื่องวัดความดันต่าง

HD700 EXTECH เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer สามารถวัดความดันลมในช่วงที่ต่ำๆได้ และให้ความละเอียดสูงแสดงหน่วยการวัดได้ถึง 11 หน่วย

Testo-512-2 / Testo เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Testo 512-2 Differential Pressure Meter Can display the pressure and flow rate simultaneously With a large, bright screen Easy to read In addition, the device can also choose up to 8 measurement units with the function Hold, Min., Max.


SDL730 EXTECH เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer/Datalogger วัดและเก็บข้อมูลช่วงสูง 101.5psi (7000mbar) อ่านความดัน ปัจจัยการผลิตค่าคู่กับเซ็นเซอร์ภายใน สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 99 อ่านด้วยตนเอง

SDL720 EXTECH เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer/Datalogger วัดและเก็บข้อมูลช่วงกลาง 29psi (2000mbar) อ่านความดัน ปัจจัยการผลิตค่าคู่กับเซ็นเซอร์ภายใน สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 99 อ่านด้วยตนเอง

SDL710 EXTECH เครื่องวัดความดันต่าง Differential Pressure Manometer/Datalogger วัดและเก็บข้อมูลช่วงต่ำ 2.9psi (200mbar) อ่านความดัน ปัจจัยการผลิตค่าคู่กับเซ็นเซอร์ภายใน สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 99 อ่านด้วยตนเอง

เครื่องวัดความดันลม เครื่องวัดความดันต่าง 300psi Pressure Transducer > PT300-SD

Contact Us