0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Products tagged as: copper

HI702 HANNA Copper High Range Checker® HC (Handheld Colorimeter) is a simple, accurate, and cost effective way to measure high ranges of copper.

The HI747 Checker®HC (Handheld Colorimeter) provides a simple, accurate and cost-effective way to measure copper.

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ > Test Strip Paper กระดาษวัดคุณภาพน้ำ กระดาษวัดค่าทองแดง Copper, (Cu+1/Cu+2) ชุดทดสอบ ทองแดง 480011

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > Water Quality Meter เครื่องวัดทองแดง ชุดทดสอบสารทองแดง Copper, (Cu+1/Cu+2) 481111

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดทองแดง ชุดทดสอบสารทองแดง ก้านวัดคอปเปอร์ Copper (John's) 480042


เครื่องวิเคราะห์สารละลาย Photometer เครื่องวิเคราะห์สารละลาย > HI96702 meter measures the copper content in water and wastewater.

Contact Us