0
รวม 0.00 ฿
 x 

Your shopping cart is empty!

รวม 0.00 ฿

FREE DELIVERY !

3,000 บาทขึ้นไป*

Technical Support

ทดลองสินค้าหน้าร้าน บริการหลังการขาย

OPEN ( MON-SAT )

8.00-17.30(จ-ศ) 9.00-15.30(เสาร์)

Products tagged as: its

480008 ITS Hardness Test Paper kit ชุดกระดาษวัดความกระด้างของน้ำ ความกระด้างเป็นพารามิเตอร์ทางเคมีของน้ำที่สำคัญ และการควบคุมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ ระดับความกระด้างของน้ำ สามารถกำหนดได้โดยใช้การจุ่มและอ่านง่าย ระดับได้มาตรฐานเป็นแคลเซียม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายไม่ต้องมีการนับหยดหรือขั้นตอนการผสมที่ยาวนานและไม่ต้องการให้ผู้ที่ทำการทดสอบต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูงใด ๆ

Water Quality Meter เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ > Paper Test Strip กระดาษวัดคุณภาพน้ำ Water Quality Sampler Case 487991

Water Quality Meter เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ > Paper Test Strip กระดาษวัดคุณภาพน้ำ 9-WAY Test Kit WW-18K

Water Quality Meter เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ > Paper Test Strip กระดาษวัดคุณภาพน้ำ 7-WAY Test Kit WW-14K

Water Quality Meter เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำ > Paper Test Strip กระดาษวัดคุณภาพน้ำ Tap Check Test Kit WW-10K

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดคุณภาพน้ำ Eco-Check 5in1 ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 481345

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดคุณภาพน้ำ AquariaTest 4 ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 481344

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดคุณภาพน้ำ AquariaTest 3 ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 481343

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดคุณภาพน้ำ School Test Kit for Entire Classroom ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 487995

Water Quality Meter ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Test Strip Paper > กระดาษวัดคุณภาพน้ำ Well Driller's Test Kit - Master ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ 487989

Contact Us