mw101 milwaukee

การวัดค่า pH ในชีส เครื่องมือวัดค่า pH แบบพกพา รุ่น MW101  กับ pH Electrode รุ่น MA920B / 1 

คุณภาพและรสชาติของชีสที่ดี เป็นผลมาจากค่าพีเอ (pH) และอุณหภูมิที่เก็บไว้  การที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณภาพมาตรฐานและการประกันความปลอดภัยของการผลิตชีสที่ดีนั้น   ชีสส่วนใหญ่จะมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 5.1 ถึง 5.9   อย่างไรก็ตามในที่นี้จะมีข้อยกเว้นบางประเภทเช่น Camembert ชีส   ซึ่งจะมีค่า pH อยู่ทิ่ 7.4

ในระหว่างกระบวนการผลิตชีส  ค่าพีเอชจะถูกวัดและทดสอบหลายครั้ง ประเภทของชีสแต่ละแห่งอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันและระดับค่า pH จะแตกต่างกันเล็กน้อย  มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตและบริษัทที่จะตระหนักถึงความแตกต่างและรักษาความหลากหลายของชีสและคุณภาพของมัน การวัดค่า  pH ของชีสเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมกระบวนการผลิตชีส

ขั้นตอนการวัดค่า pH 

MW101 Milwaukee

 

1. การเริ่มต้นในการวัดค่า

(อุณหภูมิควรอยู่ต่ำกว่า 20 ° C)ระดับค่า pH (ที่เกิดขึ้น): 5.1 -5.3

ระดับค่า pH (กรดที่เกิดขึ้น): 4

 

 

 2. เมื่อชีสแข็งตัว (อุณหภูมิ 30 ° C)

ระดับค่า pH อยู่ ระหว่าง: 5.35-5.45ในบางกรณีอาจจะต่ำเป็นค่า pH :4

 

 

 3. ที่อุณหภูมิห้อง 16-18 องศาเซลเซียสสำหรับชีส

อ่อนและ 25 ° C สำหรับชีสแข็งพีเอชจะลดลง : 5.0-5.3

 

 

 4. การวัดในสารละลาย(ที่อุณหภูมิ : 15 ° C)ระดับค่า pH ที่เหมาะสม : 5.2

(ยกเว้นชีส Roquefort นุ่มระดับค่า pH  ควรจะเก็บไว้ที่ : 4.7)